Πώς μπορεί ο Έλληνας επιχειρηματίας

Πώς μπορεί ο Έλληνας επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει το φορολογικό σύστημα της Κύπρου; Έχοντας τη δυνατότητα οι Ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στη διεθνή αγορά, η Κύπρος ίσως να αποτελεί την πλέον ελκυστική επιλογή λόγω της γειτονικής της γεωγραφικής θέσης, της ίδιας γλώσσας και πολιτισμού, του επιπέδου του ανθρωπίνου δυναμικού, της ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών, του χαμηλού κόστους για ίδρυση και […]